H&M Foundation

H&M Foundation är en global stiftelse, privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i H&M-koncernen. Stiftelsen har fyra fokusområden: utbildning, vatten, jämlikhet och planet. Vi har varit med och dokumenterat deras arbete och framgångar.


H&M Foundation och UNICEF
Runt om i världen får barn tillgång till förskola och andra viktiga insatser för barns tidiga utveckling. Ett exempel finns i Östtimor där många barn, speciellt på landsbygden, inte haft tillgång till förskola. Genom att engagera bybor och använda sig av frivilliga kan förskola nu erbjudas även i de mest avlägsna områdena. Läs mer här >> 


H&M Foundation och WaterAid
I programmet får skolelever i några av världens fattigaste samhällen tillgång till rent vatten, toaletter och hygienutbildning i sina skolor. Samarbetet engagerar även beslutsfattare på både nationell och internationell nivå för att skapa förändring. Läs mer här >>


H&M Foundation och CARE
Partnerskapet fokuserar på att stärka kvinnor. Genom att utbilda kvinnor i fattiga samhällen och ge dem verktyg att bli framgångsrika entreprenörer förändrar de sin framtid. Och på samma gång förändrar de framtiden för kommande generationer. Läs mer här >>

 

Om H&M Foundation

Samarbetspartners: Unicef, Wateraid och Care
Antal filmer som spelats in: 
Inspelningsplatser:
Plattform: Youtube, sociala medier och hemsida

Har du något att berätta?

På vårt kontor i Frihamnen sitter Sveriges mest kreativa, passionerade och briljanta hjärnor.
Vårt driv och vårt kall är att förmedla historier som går rakt genom skärmen och in i hjärtat via rörlig bild.

Vill du att ert företag ska ha ett eget panelhumorprogram, att vi ska dokumentera ert fantastiska projekt eller göra en dramaserie på YouTube? Sluta vänta på bättre tider, kontakta oss!

Kontakta oss